ProcuringEntity (Організатор)

Схема

name:

рядок, багатомовний

OpenContracting Description: Назва організації.

identifier:

Identifier

OpenContracting Description: Ідентифікатор цієї організації.

additionalIdentifiers:
 

Список об’єктів Identifier

address:

Address, обов’язково

contactPoint:

ContactPoint, обов’язково

kind:

рядок

Тип організатора

Можливі значення:
  • general - Організатор (загальний)

  • special - Організатор, що здійснює діяльність в окремих сферах господарювання

  • other - Юридичні особи, які не є організаторами в розумінні Закону, але є державними, комунальними, казенними підприємствами, господарськими товариствами чи об’єднаннями підприємств, у яких державна чи комунальна частка складає 50 і більше відсотків