Завантаження документа

Всі точки входу API для завантаження документів застосовують однакові правила.

Зареєструвати завантаження документа

 1. Зареєструвати завантаження документа.

 2. Додати документ в API:

  POST /api/2.5/auctions/bb1795e42a4243ada1433ddb18b4f06f/documents?acc_token=0052e89467e54a799389e87c87910599 HTTP/1.0
  Authorization: Basic YnJva2VyOg==
  Content-Length: 409
  Content-Type: application/json
  Host: api-sandbox.ea.openprocurement.org
  
  {
   "data": {
    "hash": "md5:00000000000000000000000000000000",
    "description": "document description",
    "title": "Notice.pdf",
    "url": "http://public.docs-sandbox.ea.openprocurement.org/get/a1cca399506447ed928a0d54f2f7be6c?KeyID=172d32c8&Signature=8dnERkLYD2IPoGGwxM8T5EEYGGxJ2OW5qIMRC7n1K2CC9QK8Wjd9%2BEqmaBfbfoKw5waUSG2AVMhaNuJ9kX37Dw%3D%3D",
    "format": "application/pdf",
    "documentType": "technicalSpecifications"
   }
  }
  
  
  201 Created
  Content-Type: application/json
  Location: http://api-sandbox.ea.openprocurement.org/api/2.5/auctions/bb1795e42a4243ada1433ddb18b4f06f/documents/bb517ba5ca544fd7b21eaf894a63afd7
  X-Content-Type-Options: nosniff
  
  {
   "data": {
    "hash": "md5:00000000000000000000000000000000",
    "description": "document description",
    "format": "application/pdf",
    "url": "http://public.docs-sandbox.ea.openprocurement.org/get/a1cca399506447ed928a0d54f2f7be6c?KeyID=172d32c8&Signature=mKn74kqdS1gCIQ9BYDZNP8bHiXS%252BBKgRnCOaCo4ZsT7riQl2NEPUoJfa6wN%2Fwo2VccvpcIdRhvRrQL8NFtBsCg%253D%253D",
    "title": "Notice.pdf",
    "documentOf": "tender",
    "datePublished": "2018-07-11T15:06:07.649805+03:00",
    "documentType": "technicalSpecifications",
    "dateModified": "2018-07-11T15:06:07.649826+03:00",
    "id": "bb517ba5ca544fd7b21eaf894a63afd7"
   }
  }
  
 3. Завантажити документ в document service.

Завантажити документ без реєстрації

 1. Завантажити документ без реєстрації.

 2. Додати документ в API:

  POST /api/2.5/auctions/bb1795e42a4243ada1433ddb18b4f06f/documents?acc_token=0052e89467e54a799389e87c87910599 HTTP/1.0
  Authorization: Basic YnJva2VyOg==
  Content-Length: 409
  Content-Type: application/json
  Host: api-sandbox.ea.openprocurement.org
  
  {
   "data": {
    "hash": "md5:00000000000000000000000000000000",
    "description": "document description",
    "title": "Notice.pdf",
    "url": "http://public.docs-sandbox.ea.openprocurement.org/get/a1cca399506447ed928a0d54f2f7be6c?KeyID=172d32c8&Signature=8dnERkLYD2IPoGGwxM8T5EEYGGxJ2OW5qIMRC7n1K2CC9QK8Wjd9%2BEqmaBfbfoKw5waUSG2AVMhaNuJ9kX37Dw%3D%3D",
    "format": "application/pdf",
    "documentType": "technicalSpecifications"
   }
  }
  
  
  201 Created
  Content-Type: application/json
  Location: http://api-sandbox.ea.openprocurement.org/api/2.5/auctions/bb1795e42a4243ada1433ddb18b4f06f/documents/bb517ba5ca544fd7b21eaf894a63afd7
  X-Content-Type-Options: nosniff
  
  {
   "data": {
    "hash": "md5:00000000000000000000000000000000",
    "description": "document description",
    "format": "application/pdf",
    "url": "http://public.docs-sandbox.ea.openprocurement.org/get/a1cca399506447ed928a0d54f2f7be6c?KeyID=172d32c8&Signature=mKn74kqdS1gCIQ9BYDZNP8bHiXS%252BBKgRnCOaCo4ZsT7riQl2NEPUoJfa6wN%2Fwo2VccvpcIdRhvRrQL8NFtBsCg%253D%253D",
    "title": "Notice.pdf",
    "documentOf": "tender",
    "datePublished": "2018-07-11T15:06:07.649805+03:00",
    "documentType": "technicalSpecifications",
    "dateModified": "2018-07-11T15:06:07.649826+03:00",
    "id": "bb517ba5ca544fd7b21eaf894a63afd7"
   }
  }