Bid

Схема

tenderers:

Список об’єктів Organization

date:

рядок, Date, генерується автоматично

Дата подачі пропозиції.

id:

UID, генерується автоматично

status:

рядок

Можливі значення:

  • draft - чернетка

  • active - активна ставка

value:

Value, обов’язково

Правила валідації:

  • amount повинно бути меншим, ніж Auction.value.amount

  • currency повинно або бути відсутнім, або відповідати Auction.value.currency

  • Значення valueAddedTaxIncluded повинно бути або відсутнім, або співпадати з Auction.value.valueAddedTaxIncluded

documents:

Список об’єктів Document

parameters:

Список об’єктів Parameter

participationUrl:
 

URL-адреса

Веб-адреса для участі в аукціоні.

qualified:

булеве значення, обов’язково

eligible:

булеве значення

Необхідно для dgfFinancialAssets процедури (продаж права вимоги за кредитними договорами).

Parameter

Схема

code:

рядок, обов’язковий

Код критерію.

value:

float, обов’язково

Значення критерію.